Kusocińskiego

Poniedziałek - Sobota

Pasaż Łódzki 9:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 17:40 18:20 19:00 19:40 20:20 21:00
Bandurskiego/
Dw. Łódź Kaliska
9:43 10:23 11:03 11:43 12:23 13:03 13:43 14:23 15:03 15:43 16:23 17:43 17:43 18:23 19:03 19:43 20:23 21:03
Wyszyńskiego/
Bandurskiego
9:47 10:27 11:07 11:47 12:27 13:07 13:47 14:27 15:07 15:47 16:27 17:47 17:47 18:27 19:07 19:47 20:27 21:07
Wyszyńskiego/
Retkinia
9:50 10:30 11:10 11:50 12:30 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:50 17:50 18:30 19:10 19:50 20:30 21:10
Kusocińskiego/
Pawilon
9:55 10:35 11:15 11:55 12:35 13:15 13:55 14:35 15:15 15:55 16:35 17:55 17:55 18:35 19:15 19:55 20:35 21:15
Kusocińskiego/
Praking
9:56 10:36 11:16 11:56 12:36 13:16 13:56 14:36 15:16 15:56 16:36 17:56 17:56 18:36 19:16 19:56 20:36 21:16
Armii Krajowej/
Wyszyńskiego
9:58 10:38 11:18 11:58 12:38 13:18 13:58 14:38 15:18 15:58 16:38 17:58 17:58 18:38 19:18 19:58 20:38 21:18
Retkińska/
Wyszyńskiego
10:01 10:41 11:21 12:01 12:41 13:21 14:01 14:41 15:21 16:01 16:41 18:01 18:01 18:41 19:21 20:01 20:41 21:21

Krzemieniecka/
Retkińska

10:04 10:44 11:24 12:04 12:44 13:24 14:04 14:44 15:24 16:04

16:44

18:04 18:04 18:44 19:24 20:04 20:44 21:24
Pasaż Łódzki 10:14 10:54 11:34 12:14 12:54 12:34 14:14 14:54 15:34 16:14 16:54 18:14 18:14 18:54 19:43 20:14 20:54 21:34


Niedziela

Pasaż Łódzki 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 17:40 18:20 19:00
Bandurskiego/
Dw. Łódź Kaliska
10:23 11:03 11:43 12:23 13:03 13:43 14:23 15:03 15:43 16:23 17:43 17:43 18:23 19:03
Wyszyńskiego/
Bandurskiego
10:27 11:07 11:47 12:27 13:07 13:47 14:27 15:07 15:47 16:27 17:47 17:47 18:27 19:07
Wyszyńskiego/
Retkinia
10:30 11:10 11:50 12:30 13:10 13:50 14:30 15:10 15:50 16:30 17:50 17:50 18:30 19:10
Kusocińskiego/
Pawilon
10:35 11:15 11:55 12:35 13:15 13:55 14:35 15:15 15:55 16:35 17:55 17:55 18:35 19:15
Kusocińskiego/
Praking
10:36 11:16 11:56 12:36 13:16 13:56 14:36 15:16 15:56 16:36 17:56 17:56 18:36 19:16
Armii Krajowej/
Wyszyńskiego
10:38 11:18 11:58 12:38 13:18 13:58 14:38 15:18 15:58 16:38 17:58 17:58 18:38 19:18
Retkińska/
Wyszyńskiego
10:41 11:21 12:01 12:41 13:21 14:01 14:41 15:21 16:01 16:41 18:01 18:01 18:41 19:21

Krzemieniecka/
Retkińska

10:44 11:24 12:04 12:44 13:24 14:04 14:44 15:24 16:04

16:44

18:04 18:04 18:44 19:24
Pasaż Łódzki 10:54 11:34 12:14 12:54 12:34 14:14 14:54 15:34 16:14 16:54 18:14 18:14 18:54 19:43